Tamer Kütükçü

E-Mail
tamersabanciunivedu
Phone
0216-483-9293
Personal Web
Title
Part Time Instructor
Education

MA: Boğaziçi University, Department of Turkish Language and Literature, 2001.

Areas of Interest
Turkish literature (textual analyzing, creative writing); Turkish -classical- music (sociology of music, voice and performance techniques)
Publications
 • Article
  Kütükçü, Tamer (2021) "Post-modern romanlarda "içeriksizlik" sorunu ve bunun karşı-örneği olarak yeni yalan zamanlar'da anlamın post-modern inşası", Dünya Dilleri, Edebiyatları ve Çeviri Çalışmaları Dergisi, Vol.2, No.2, 153-188 (NA)
  Kütükçü, Tamer (2021) "Ömer Seyfettin'in hikâyelerinde 'Yerli ve Milli'liğin kavramsal karşılığı", Kare: Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (Ömer Seyfettin Anı Sayısı), Vol.11, 158-182 (NA)
  Operstein, Natalie and Kütükçü, Tamer (2004) "Türkiye Türkçe'sindeki /e/ ünlüsünün sesbirimcikleri üzerine", Dilbilim Araştırmaları, 29-50 (NA)
 • Book
  Kütükçü, Tamer, Bir Beyoğlu/Pera hatırası: romansı kent monografisi, İstanbul: Ötüken Neşriyat, August 2021
  Kütükçü, Tamer, 1970 sonrası kadın romancılığı: duyarlılıklar, öncelikler ve stratejiler, Çanakkale, Türkiye: Paradigma Akademi Yayınları, January 2021
  Kütükçü, Tamer, Geyikli'nin sarmaşıkları: memleketimden buruk sevgi hikayeleri, İstanbul: Ötüken Neşriyat, January 2020
  Kütükçü, Tamer, Hayatın dinamiklerinden yazınsal metne: Tanzimat romanı (Sosyolojik ve anlatı-bilimsel bir inceleme), İstanbul: Ötüken Neşriyat, January 2018
  Kütükçü, Tamer, İş dünyası iletişim rehberi: iş hayatının farklı alanlarında dili etkili kullanma stratejileri, İstanbul: Ötüken Neşriyat, September 2015
  Kütükçü, Tamer, Geçmiş zamanların, mekânların ve hatırlamaların rafında: Kadıköy'ün kitabı, İstanbul: Ötüken Neşriyat, March 2014
  Kütükçü, Tamer, Radyoculuk geleneğimiz ve Türk musikisi, İstanbul: Ötüken Yayınları, March 2012
  Kütükçü, Tamer, Türk kadın yazınında kadın bedeni ve cinselliğinin temsili, İstanbul: Cinius Yayınları, May 2010
 • Book Section / Chapter
  Kütükçü, Tamer, "Dügâh Kâr'ın dört mevsimi: Türk musikisinde esere "performer-oriented theory" (icracı-merkezli kuram) üzerinden yaklaşmak ve kimi değerlendirmeler", Osmanlı - Türk Müziğine Bakışlar: Tarih, Teori ve İcra, Karakaya, Fikret (ed.), İstanbul: Arkeoloji Sanat Yayınları, April 2021, 340-346
  Kütükçü, Tamer, "Sevgi Soysal'da cinselliğin yazımı", İsyankâr Neşe, Şahbenderoğlu, İpek and Şahin, Seval (eds.), İstanbul: İletişim Yayınları, November 2015
  Kütükçü, Tamer, "Sait Faik'in berikileri: azınlıklar", Sait Faik Abasıyanık, Armağan, Yalçın (ed.), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, December 2013, 344-371
  Kütükçü, Tamer, "Bir travmanın iki yüzü: içimizdeki şeytan ve huzur", Sabahattin Ali, Sönmez, Sevengül (ed.), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, December 2013
  Kütükçü, Tamer, "Gözünü süzme deniz: kızaran dalgaların gönlümü çok yaktı", Mübadele öyküleri, Pekin, Müfide (ed.), İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı, October 2009, 145-164