Edebiyat ve Siyaset Sempozyumu

1

 

Edebiyat ve Siyaset Sempozyumu 10 Mayıs 2019

Program 

10.00 Açılış: Özlem Kazan

 

10.10-11.45 Birinci Oturum (Oturum başkanı: Günay Göksu Özdoğan)

Türker Armaner:               Temsil, Eleştiri ve Edebiyat

Fatih Altuğ:                         Modern Osmanlı Edebiyatının Karşılaştırma Ekseni ve Farkın İnşası

Engin Kılıç:                          Siyasetin Koltuk Değneği Olarak Edebiyat: 1913-1933

Tuncay Birkan:                   “İçgüveysi Edipler”den “Dış Kapının Mandalları”na: Cumhuriyet Yazarının Muhalifliği Öğrenmesi

 

11.45-12.00 Kahve molası

 

12.00-13.35 İkinci Oturum (Oturum başkanı: Pakrat Estukyan)

Naim Atabağsoy:              İdeolojik Söylem – Edebî Söylem İlişkisi: Türk Romanında Gayrimüslim 

Kimliğinin Temsil Ediliş Tarzları

Mehmet Fatih Uslu:        Zabel Yesayan, Roman ve Siyaset 

Şehnaz Şişmanoğlu:         Yunanca Edebi Üretime İstanbul'dan Bakmak: Şehir, Taşra, Oto/Sansür, İhlaller

Ömer Faruk Yekdeş:        Ulusal Öznellik ve Dilsel Temsil: Kürt Kalarak Türkçe Yazmak Mümkün mü?

 

13.35-14.30 Öğle arası

 

14.30-15.45 Üçüncü Oturum (Oturum başkanı: Nüket Esen)

Esra Dicle:                           Konaklarda, Balolarda, Sokaklarda / Farklı İdeolojiler, Aynı Kadınlar

Bilge Ulusman:                  Geç Osmanlı Döneminden Erken Cumhuriyet Dönemine "Arzu" Politikaları: "Livâta" ve "Sihâk"ın Edebi Temsilleri

Yüksel Taşkın:                    Siyasi Tarih Yazımı ve Öğretiminin Krizini Aşmak İçin Daha Fazla Edebiyat

 

15.45-16.00 Kahve molası

 

16.00-18.00 Panel: Edebiyat, Siyaset ve Yazma Pratiği

Sema Kaygusuz

Hüseyin Kıran

Erol Köroğlu