SL ANTI-DISCRIMINATION POLICY / DO AYRIMCILIKLA MÜCADELE İLKESİ

School of Languages Anti-Discrimination Policy

As the School of Languages, we will not ignore any attitude, statements or behaviour containing violence, humiliation or discrimination with regard to:

●sex

●sexual orientation

●gender, gender identity or gender expression

●ethnicity

●national background 

●language

●religion

●physical or mental ability

●social class

●physical appearance

●marital or parental status

●age

●political affiliation

We expect all School of Languages members, students, academic and administrative personnel, to act according to this ethical principle.

If you experience or witness any such behavior, you can contact: 

Pınar Demiral Gündüz 

Room: SL 1007

Tel: 9741

Email: pgunduz@sabanciuniv.edu

 

 

Diller Okulu Ayrımcılıkla Mücadele İlkesi 

Diller Okulu olarak, belli bir

●cinsiyeti

●cinsel yönelimi

●cinsiyet kimliği veya cinsiyet ifadesini

●etnik kimliği

●ulusal kökeni

●dili

●dini

●fiziksel veya zihinsel kabiliyeti 

●sosyal sınıfı

●fiziksel görüntüyü

●medeni ya da ailevi durumu

●yaşı

●politik görüşü

hedef alan saldırgan, aşağılayıcı veya ayrıştırıcı herhangi bir tutumu, ifadeyi veya davranışı görmezden gelmeyeceğini belirtiriz. Tüm Diller Okulu üyelerini, öğrencilerini, akademik ve idari personelini, bu etik ilkelere göre hareket etmeye çağırıyoruz.

Böyle bir davranışla karşılaşır veya şahit olursanız, Pınar Demiral Gündüz’le iletişime geçebilirsiniz:

Pınar Demiral Gündüz 

Ofis: SL 1007

Tel: 9741

Email: pgunduz@sabanciuniv.edu