SL Blog

BALEAP PIM Ownership in EAP: Integrity, argumentation, and authorial voice

Reflections on Philip Dawson’s webinar: “Structuring and Designing Assessment for Security”

Online Erasmus Experience

The first International English Language Teaching Conference to be organized by Biruni University comprised a two-day online event.

Öğrencilerimizin Gözünden Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Öğretim İlkeleri

Diller Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlisi Tamer Kütükçü, üretmeye ve yazmaya devam ediyor. Arkadaşımızdan yepyeni bir kitap daha yazdı: "Bir Beyoğlu/Pera Hatırası: Romansı Kent Monografisi".

In her blog post, SL Instructor Magda discusses the implementation of one of the cards for Critical Thinking skills for adult learners in one of the university preparatory classes at SL during the Spring Term 2021. Please click here to read Magda’s in-class teaching experience and to access other related content as well as the relevant resources.

"Adalet Ağaoğlu'nun Göç Temizliği: “Kendini Yazmak" ve Fatma İnayet'le Karşılaşmalar

Bahçelerinde Yaz. Füruzan Edebiyatı Üzerine

MOCA 2021 “Perspectives Towards Intercultural Awareness in EFL Settings”