Blog T

16-24 Şubat 2017 tarihlerinde Japonya’nın Tokyo ve Osaka şehirlerinde iki akademik etkinliğe katıldım. Bunlardan ilki Tokyo University of Foreign Studies’de “Imagining an Alternative ‘Post-Secular’ State: Historicizing and Comparing National Struggles over Re-secularization” başlıklı bir uluslararası bir atölye çalışmasıydı. 


31 Ocak – 3 Şubat 2017 tarihlerinde İsveç’te Uppsala Üniversitesi’nde Türkiye’de örneği olmayan bir akademik etkinliğe katıldım. Aşağıda bu etkinliğin ayrıntılarını ve bu sürece dair izlenimlerimi aktaracağım. 


Sinema ve edebiyat eserleri, farklı yapıları olmasına karşın, kurgusal nitelikleri ve içerdikleri anlatı teknikleri açısından paralellikler sergilerler.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlisi arkadaşımız Tamer Kütükçü'nün yeni kitabı "Radyoculuk Geleneğimiz ve Türk Musikisi", Ötüken Neşriyat tarafından yayımlandı. Kitabın tanıtımını Türk Dili ve Edebiyatı Öğr. Gör. Banu Gümüştüs'ün kaleminden sizlere aktarıyoruz.