Edebiyattan Sinemaya

Edebiyattan Sinemaya

Sinema ve edebiyat eserleri, farklı yapıları olmasına karşın, kurgusal nitelikleri ve içerdikleri anlatı teknikleri açısından paralellikler sergilerler. Sinema ortaya çıktığı andan itibaren gerek öykü gerekse çeşitli anlatım olanaklarını kullanması açısından edebiyattan beslenmiştir. Zaman içinde edebiyatın kullandığı teknikleri geliştiren, kendi dilini oluşturan sinema, edebiyatı etkilemeye başlamıştır. Edebiyattan sinemaya aktarılan farklı türlerdeki uyarlamaların ele alınacağı bu seminerde roman ve filmlerin anlatı yapıları karşılaştırmalı olarak incelenecek ve romanların senaryolaştırma süreçleri tartışılacaktır. Seçilen yapıtların seminerlerden önce katılımcılar tarafından okunması beklenmektedir. Filmler, seminerler sırasında izlenecek; roman ve filmlerin yakın okuması yapılacaktır.

Programda Vurun Kahpeye, Anayurt Oteli, Mem û Zin, Ağır Roman ve Gölgesizler uyarlamaları ele alınacaktır.

Tarih ve saat: 30 Kasım 2013 – 4 Ocak 2014 Cumartesi, 10.30-13.30 (6 hafta, 3’er saat)

Ücret: 400 TL

İndirimli ücret: 300 TL (Sabancı Üniversitesi öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına; tüm öğrenci ve öğretmenlere)

Eğitim yeri: Minerva Palas, Bankalar Caddesi No:2, Karaköy, İstanbul

Kayıt için tıklayınız.

İletişim :

rtutumlu@sabanciuniv.edu

rukenalp@sabanciuniv.edu

engin@sabanciuniv.edu

Kayıt için tıklayınız.

Program

30 Kasım – Giriş: Temel Kavramlar: Edebiyat-sinema ilişkisi, uyarlama türleri, roman ve filmin anlatı yapısı anlatılarak çeşitli uyarlamalardan örnek bölümler izlenip tartışılacak. (Reyhan Tutumlu)

7 Aralık – Vurun Kahpeye: Vurun Kahpeye filmi birlikte izlenerek romanla filmin karşılaştırması yapılacak. Üç farklı uyarlaması olan bu romandan yola çıkılarak roman uyarlamalarındaki ideolojik farklılıklar tartışılacaktır. (Engin Kılıç)

14 Aralık – Anayurt Oteli: Anayurt Oteli filmi birlikte izlenerek romanla filmin karşılaştırması yapılacak. Film dili, romanın anlatı teknikleri, modernist roman konuları ele alınacak. (Reyhan Tutumlu)

21 Aralık – Mem û Zin: Mem û Zin filmi birlikte izlenerek anlatıyla filmin karşılaştırması yapılacak. Anlatı yapısı ile kimlik algısı ele alınacaktır. (Rûken Alp)

28 Aralık – Ağır Roman: Ağır Roman filmi birlikte izlenerek romanla filmin karşılaştırması yapılacak. Yeraltı edebiyatı ile roman ve filmde “öteki”nin nasıl temsil edildiği tartışılacaktır. (Rûken Alp)

4 Ocak – Gölgesizler: Gölgesizler filmi birlikte izlenerek romanla filmin karşılaştırması yapılacak. Roman ve sinemada post-modernizm tartışılacaktır. (Reyhan Tutumlu)

Eğitmenler 

Rûken Alp: Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nden aldı. Sabancı Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Engin Kılıç: Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi. Leiden Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Bölümü’nde doktora tezini yazıyor ve Sabancı Üniversitesi’nde Türkçe dersleri öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

Reyhan Tutumlu: 1998 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon-Sinema Bölümü’nden mezun oldu. “Anlatı Bilimi Açısından Roman-Sinema Etkileşimi ve Bir Uygulama: Anayurt Oteli” başlıklı teziyle 2002 yılında Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nden yüksek lisans derecesi aldı. 2007 yılında aynı bölümde doktorasını tamamladı. Doktora teziyle 2007 Memet Fuat Eleştiri Ödülü’nü kazandı ve bu tezi Yaşamasız Yazabilmek adıyla Metis Yayınları tarafından yayımlandı. 2009 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.